Geluidshinderinspectie en geluidsmeting

In onze dichtbevolkte maatschappij is geluidshinder een terugkerend probleem. Veel particulieren hebben last van geluidshinder, maar ook ondernemers kunnen ermee worstelen. Geluidsoverlast is een subjectief begrip, maar met een geluidshinderinspectie kan een duidelijke en objectieve geluidsmeting worden gedaan die de basis vormt voor doeltreffende maatregelen. Of u nu een fabriek runt of een horecabedrijf, een geluidsmeting is onontbeerlijk om als ondernemer zeker te weten dat u aan all regels omtrent geluid voldoet. Een geluidshinderinspectie is vaak noodzakelijk in het kader van vergunningverlening voor zowel bouw als exploitatie van uw bedrijf. Maar ook kan een geluidsmeting nodig zijn als er sprake is van klachten over geluidsoverlast. Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGIGroep) heeft alle expertise in huis voor een geluidshinderinspectie en kan u hierbij van dienst zijn.

Waarvoor een geluidshinderinspectie?

Een geluidshinderinspectie of geluidsberekening kent vele doeleinden, zoals:
Geluidsmeting bij horeca inrichtingen n.a.v klachten
Geluidsmeting en inregeling van geluidsbegrenzers
Geluidsmeting bij industriële bedrijven
Geluidsmeting voor achtergrondlawaai of laag frequent geluid
Geluidsmeting bij evenementen
Geluidsmeting van bouwlawaai
Akoestisch onderzoek voor vergunningverlening en handhaving
Bepalen van geluidreducerende voorzieningen

Het exploiteren van een woning voor kamerverhuur is niet zomaar toegestaan. Als een zogenoemde omzettingsvergunning ontbreekt, krijgen huurders en verhuurders een brief van de gemeente met een aankondiging dat een omzettingsvergunning moet worden aangevraagd of de kamerhuur moet worden gestaakt en ontruiming kan volgen.

In verschillende Gemeenten zal per 1 januari 2016 nieuwe regelgeving over omzettingsvergunningen in werking treden. Het is daarom tijd om nog eens te kijken naar de omzettingsvergunning en de privaatrechtelijke gevolgen van het ontbreken daarvan. Het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte brengt intensievere bewoning met zich mee en daarmee vaak geluidsoverlast. Door het realiseren van het vereiste geluidsisolatieniveau wordt dit zoveel mogelijk voorkomen.Het is afhankelijk van de constructie van de woning, welke isolatiemaatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de gestelde geluidseisen.Generieke maatregelen of richtlijnen die aangeven bij welke woningen, of wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, kunnen niet worden benoemd. Dit blijft afhankelijk van de specifieke situatie en zal daarom altijd per woning moeten worden beoordeeld.

Geluidsmeting op maat

Praktisch iedereen die een bedrijf runt, krijgt vroeg of laat te maken met geluidshinder. Is er sprake van nieuwbouw of renovatie, dan kunnen de experts van de KGIGroep u helpen met een geluidshinderinspectie, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen en de bouw geen vertraging oploopt. Werkt u in de horeca of evenementen sector, dan kan een geluidsmeting- of berekening van pas komen om de geluidshinder voor de omgeving te beperken. Naast een betrouwbare geluidshinderinspectie kan de KGIGroep u ook adviseren over en helpen met geluidsreducerende maatregelen. Op basis van een geluidsmeting kunnen bijvoorbeeld geludisbegrenzers worden geïnstalleerd of ingeregeld, maar ook zijn er vele mogelijkheden op het gebied van geluidswerende bouwmaterialen en/of geluidsisolatie. Interesse in de mogelijkheden van een geluidshinderinspectie of geluidsmeting? Neem dan contact op met de KGIGroep:

contact